Niams Fonder

Niams huvudsakliga verksamhetsområde är att förvalta fastighetsfonder, fokuserade på fastighetsinvesteringar inom alla sektorer, främst i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Under sent 90-tal och tidigt 00-tal var Niam samarbetspartner till ledande finansiella institutioner som Goldman Sachs, GE Capital och Morgan Stanley, som eftersökte lokal närvaro i Norden. Strax därefter, med start år 2000, lanserade Niam tre fonder – Niam I, Niam II and Niam IIb – med särskilt fokus på den svenska fastighetsmarknaden. För närvarande förvaltar Niam fyra fastighetsfonder. Två av dessa följer en opportunistisk investeringsstrategi – Niam Nordic V (vintage 2011) och Niam Nordic VI (vintage 2015). Två av fonderna följer en core-plus strategi– Niam Nordic Core-Plus I (vintage 2012) och Niam Nordic Core-Plus II (vintage 2016).

Niams Fonder i Korthet

  • Sedan 2004 har Niam rest totalt ca €3 miljarder i equity, främst från globala institutionella investerare såsom pensionsfonder, statliga fonder, gåvofonder, försäkringsbolag och finansiella institutioner
  • Niam har förvaltat över €7.5 miljarder i totalt investerat kapital sedan 2000 varav över €4 miljarder har realiserats
  • Niam har totalt över €3.5 miljarder i tillgångar under förvaltning (30 juni 2017), inom samtliga sektorer i alla Nordens länder
  • Mer än 50 institutionella investerare har investerat kapital i Niams fonder

Niams fonder har för närvarande en investeringskapacitet på över €2 miljarder.

Vill du veta mer om Niams fonder, vänligen kontakta Jennifer Andersson.

Niam Nordic VI

Niam Nordic VI

typical college essay best college admission essays essay college

Go at this site for matomy review . Informative post.

Vintage: 2015
Strategi: Opportunistisk
Typ: Closed-ended 
Eget kapital: €800 miljoner
Sektor och geografi: Kommersiella fastigheter i Norden och Baltikum.

Fondförvaltare: Stefan Albinsson

Niam Nordic V

Niam Nordic V

Vintage: 2011
Strategi: Opportunistisk
Typ: Closed-ended 
Eget kapital: €719 miljoner
Sektor och geografi: Kommersiella fastigheter i Norden och Baltikum.

Fondförvaltare: Erik Rydström

Niam Nordic Fund IV

Niam Nordic Fund IV

Vintage: 2007
Strategi: Opportunistisk
Typ: Closed-ended 
Eget kapital: €670 miljoner 
Sektor och geografi: Kommersiella fastigheter i Norden och Baltikum
Nettoavkastning: 15%/1.7x

 

Niam Nordic Fund III

Niam Nordic Fund III

Vintage: 2004
Strategi: Opportunistisk
Typ: Closed-ended
Eget Kapital: €321 miljoner
Sektor och geografi: Kommersiella fastigheter i Norden och Baltikum
Nettoavkastning: 17%/1.5x

Niam Nordic Core-Plus II

Niam Nordic Core-Plus II

Vintage: 2016
Strategi: Core-Plus
Typ: Closed-ended
Eget kapital: €280 miljoner
Sektor och geografi: Kommersiella fastigheter i Norden 

Fondförvaltare: Victor Wettergren

Niam Nordic Core-Plus

Niam Nordic Core-Plus

Vintage: 2012
Strategi: Core-Plus
Typ: Closed-ended
Eget kapital: €300 miljoner
Sektor och geografi: Kommersiella fastigheter i Norden 

Fondförvaltare: Victor Wettergren

Niams tidigare fonder

Niam Nordic Fund I, Niam Nordic Fund II & Niam Nordic Fund IIb

Niams tidigare fonder hade i förhållande till Niams nuvarande fonder en mindre investeringskapacitet, cirka €70-80 miljoner per fond. Även vad gäller investeringsstrategi avvek de från Niams nuvarande fonder med sin inriktning mot bostadsfastigheter i Norden som primär strategi. Niam Fund I restes under 2000 med en investeringskapacitet på €70 miljoner. Fonden var primärt inriktad på bostadsfastigheter i Norden och avyttrades under 2004. Niam Fund II and Niam Fund IIb restes under 2001 respektive  2004 och hade en total investeringskapacitet på cirka €164 miljoner. Även dessa var inriktade på bostadsfastigheter i Norden och innehavet avyttrades mellan 2004 och 2006.