Niams Fonder

Niams huvudsakliga verksamhetsområde är att förvalta fastighetsfonder, fokuserade på fastighetsinvesteringar inom alla sektorer, främst i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Under sent 90-tal och tidigt 00-tal var Niam samarbetspartner till ledande finansiella institutioner som Goldman Sachs, GE Capital och Morgan Stanley, som eftersökte lokal närvaro i Norden. Strax därefter, med start år 2000, lanserade Niam tre fonder – Niam I, Niam II and Niam IIb – med särskilt fokus på den svenska fastighetsmarknaden. För närvarande förvaltar Niam fyra fastighetsfonder. Två av dessa följer en opportunistisk investeringsstrategi – Niam Nordic V (vintage 2011) och Niam Nordic VI (vintage 2015). Två av fonderna följer en core-plus strategi– Niam Nordic Core-Plus I (vintage 2012) och Niam Nordic Core-Plus II (vintage 2016).

Niams Fonder i Korthet

  • Sedan 2004 har Niam rest totalt ca €3 miljarder i equity, främst från globala institutionella investerare såsom pensionsfonder, statliga fonder, gåvofonder, försäkringsbolag och finansiella institutioner
  • Niam har förvaltat över €7.5 miljarder i totalt investerat kapital sedan 2000 varav över €4 miljarder har realiserats
  • Niam har totalt över €3.5 miljarder i tillgångar under förvaltning (30 juni 2017), inom samtliga sektorer i alla Nordens länder
  • Mer än 50 institutionella investerare har investerat kapital i Niams fonder

Niams fonder har för närvarande en investeringskapacitet på över €2 miljarder.

Vill du veta mer om Niams fonder, vänligen kontakta Jennifer Andersson.

Niam Nordic VI

Niam Nordic VI

Vintage: 2015
Strategi: Opportunistisk
Typ: Closed-ended 
Eget kapital: €800 miljoner
Sektor och geografi: Kommersiella fastigheter i Norden och Baltikum.

Tf. fondförvaltare: Rikard Henriksson

Niam Nordic V

Niam Nordic V

Vintage: 2011
Strategi: Opportunistisk
Typ: Closed-ended 
Eget kapital: €719 miljoner
Sektor och geografi: Kommersiella fastigheter i Norden och Baltikum.

Fondförvaltare: Erik Rydström

Niam Nordic Fund IV

Niam Nordic Fund IV

Vintage: 2007
Strategi: Opportunistisk
Typ: Closed-ended 
Eget kapital: €670 miljoner 
Sektor och geografi: Kommersiella fastigheter i Norden och Baltikum
Nettoavkastning: 15%/1.7x

 

Niam Nordic Fund III

Niam Nordic Fund III

Vintage: 2004
Strategi: Opportunistisk
Typ: Closed-ended
Eget Kapital: €321 miljoner
Sektor och geografi: Kommersiella fastigheter i Norden och Baltikum
Nettoavkastning: 17%/1.5x

Niam Nordic Core-Plus II

Niam Nordic Core-Plus II

Vintage: 2016
Strategi: Core-Plus
Typ: Closed-ended
Eget kapital: €280 miljoner
Sektor och geografi: Kommersiella fastigheter i Norden 

Fondförvaltare: Victor Wettergren

Niam Nordic Core-Plus

Niam Nordic Core-Plus

Vintage: 2012
Strategi: Core-Plus
Typ: Closed-ended
Eget kapital: €300 miljoner
Sektor och geografi: Kommersiella fastigheter i Norden 

Fondförvaltare: Victor Wettergren

Niams tidigare fonder

Niam Nordic Fund I, Niam Nordic Fund II & Niam Nordic Fund IIb

Niams tidigare fonder hade i förhållande till Niams nuvarande fonder en mindre investeringskapacitet, cirka €70-80 miljoner per fond. Även vad gäller investeringsstrategi avvek de från Niams nuvarande fonder med sin inriktning mot bostadsfastigheter i Norden som primär strategi. Niam Fund I restes under 2000 med en investeringskapacitet på €70 miljoner. Fonden var primärt inriktad på bostadsfastigheter i Norden och avyttrades under 2004. Niam Fund II and Niam Fund IIb restes under 2001 respektive  2004 och hade en total investeringskapacitet på cirka €164 miljoner. Även dessa var inriktade på bostadsfastigheter i Norden och innehavet avyttrades mellan 2004 och 2006.