Niam Niam

Niam utser Jennifer Andersson och Rikard Henriksson till Managing Partners

Styrelsen i Niam har utsett Jennifer Andersson och Rikard Henriksson till Managing Partners.

”Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och vi utvärderar kontinuerligt olika investeringsstrategier för att ytterligare stärka och bredda vårt erbjudande. Jennifers och Rikards gedigna branscherfarenhet, genuina kunskaper om bolaget och organisationen samt en gemensam ledarstil är faktorer som kommer att bidra till vår fortsatta tillväxt och framgång”, säger Urban Edenström, VD Stronghold Invest och grundare av Niam.

Jennifer Andersson och Rikard Henriksson har varit tillförordnade som Managing Partners sedan augusti 2020. Jennifer har varit verksam inom Niam sedan 2007, tidigare som Head of Investor Relations and Business Development. Rikard anställdes 2010, och har tidigare innehaft rollen som Head of Asset Management.

”Jennifer och Rikard är väl rustade för att leda Niam in i nästa fas. Vår ambition är att vara den marknadsledande fondförvaltaren i norra Europa och har nyligen förstärkt vårt team genom en rad rekryteringar, och ser fram emot nya affärsmöjligheter och fortsatt expansion”, säger Johan Bergman, ordförande Niam.

För mer information, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Managing Partner
+46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.com

Rikard Henriksson, Managing Partner
+46 8 5175 85 63, rikard.henriksson@niam.com

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om cirka €3,7 miljarder. Vi erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera i de nordiska marknaderna genom våra fonder. Niam grundades 1998 och har sedan start investerat i fastigheter till ett värde överstigande €11 miljarder. Niam har fler än 70 anställda med kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se