Niam Niam

Niam utökar sitt fastighetsbestånd med 149 bostäder i Danmark

Niam har ingått ett bindande avtal om köp av 149 lägenheter i Farum Kaserne och Nærheden, strax utanför Köpenhamn i Danmark. Bostäderna är uppdelade på tre fastigheter och lägenheterna är moderna och av mycket hög kvalitet.

Portföljen förvärvades från 2E Group och Niam tar den 1 oktober över de första 44 bostäderna medan de resterande 105 enheterna byggs och kommer levereras succesivt under det kommande året.

Michael Berthelsen, Country Manager Danmark, säger, “Dessa högkvalitativa bostäder i attraktiva områden kommer vara ett bra tillskott till vår fastighetsportfölj och vi tror att de kommer utgöra ett attraktivt erbjudande till våra hyresgäster.”  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Berthelsen, Country Manager Danmark, Niam AB
+45 21 32 33 55, michael.berthelsen@niam.com

För ytterligare information om Niam, vänligen kontakta:
Jennifer Andersson, Acting Managing Partner
+46 8 5175 85 59, jennifer.andersson@niam.com

Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om cirka €3,6 miljarder. Vi erbjuder finansiella investerare möjlighet att investera i de nordiska marknaderna genom våra fonder. Niam grundades 1998 och har sedan start investerat i fastigheter till ett värde överstigande €10,8 miljarder. Niam har fler än 65 anställda med kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg. För mer information besök gärna www.niam.se.