Niam Niam

Niam rekryterar marknads- och kommunikationschef

Niam rekryterar Emma-Lisa Runius till rollen som marknads- och kommunikationschef med ansvar för bolagets externa och interna kommunikation och den strategiska utvecklingen av Niams varumärke.

– Jag är glad att få välkomna Emma-Lisa Runius till Niam. Hon har lång erfarenhet inom kommunikation och marknad med fokus på varumärkesutveckling och med en stark hållbarhetsprofil. Hennes kompetens tillsammans med hennes nyfikenhet och driv blir en viktig tillgång framåt, säger Rikard Henriksson, Managing Partner på Niam.

Under de senaste åren har Niam vuxit starkt på våra marknader i de nordiska länderna, både inom fastigheter och infrastruktur. Rekryteringen av en marknads- och kommunikationschef ska bidra till ett samordnat kunderbjudande och tydligare varumärkesposition.

– Jag ser fram emot att få bidra till bolagets fortsatta tillväxt och bygga vidare på Niams goda renommé. Niam är som fastighetsfondförvaltare en av de största privata fastighetsägarna i Norden och har historiskt presterat mycket bra ekonomiska resultat. Min viktigast uppgift blir att sätta fokus på varumärkets attraktivitet hos våra kunder och anställda och givetvis med ett självklart hållbarhetsperspektiv. Jag imponeras av den stora kollektiva kunskap som finns inom bolaget och det gläder mig att jag får bli en del av Niam, säger Emma-Lisa Runius.

Emma-Lisa kommer närmast från projektledningsföretaget Hifab där hon som kommunikationschef varit ansvarig för företagets externa och interna kommunikation och bland annat arbetat med att utveckla företagets varumärke och strategiska plattform. Emma-Lisa har tidigare jobbat som Communications Manager på ÅF, nuvarande Afry.

Emma-Lisa Runius tillträdde tjänsten som marknads- och kommunikationschef den 16 maj 2022.

För mer information, kontakta:
Emma-Lisa Runius, marknads- och kommunikationschef Niam
+46 709 883 804 | emma-lisa.runius@niam.com | www.niam.com