Niam Niam

Med en aktiv roll i samhället

I vår roll som fastighetsfondförvaltare är vi också samhällsutvecklare och vi tar det ansvaret på fullaste allvar. När vi utvecklar en fastighet är det viktigt för oss att alla som påverkas får sin röst hörd.

Våra fastigheter är med och skapar samhället runt omkring dem. För att säkerställa en framgångsrik utvecklingsprocess har vi därför nära kontakt med alla som påverkas. Hyresgäster, grannar, stadsplanerare, politiker, myndigheter och investerare är alla viktiga komponenter för att skapa en genomtänkt helhet. 

Vi har även erfarna projektutvecklingsansvariga vars nätverk av specialister konstant kommer till användning. Vi samarbetar med allt från arkitekter till biologer och trafikplanerare när vi utvecklar våra fastigheter och stadsmiljöer. Förutom vårt dagliga arbete stödjer vi även: 

  • BRIS vars mål med verksamheten är att stärka rättigheterna för barn och unga och förbättra deras levnadsvillkor.

  • ECPAT, ett globalt nätverk grundat för att skydda barn från alla former av kommersiell sexuell exploatering.

  • Stockholms Stadsmission, en ideell förening som bedriver verksamheter för människor i hemlöshet och missbruk.