Niam Niam

En erfaren ledning

Niams ledningsgrupp och seniora fastighetsteam består av personer med betydande erfarenhet från fastighetsmarknaden. De har alla stor kunskap av att identifiera, förvärva, finansiera, förvalta, rapportera och avyttra komplexa och förvaltningsintensiva fastigheter.

Niams ledningsgrupp:

Fredrik Jonsson, Chief Executive Officer
Rikard Henriksson, Head of Asset Management
Anders Lundquist, Chief Financial Officer
Jennifer Andersson, Chief Operating Officer/Head of IR and Business Development
Johan Berfenstam, Head of Acquisitions Sweden

Niams seniora fastighetsteam:

Kjell Sagstad, Senior Director (Country Manager Norway)
Michael Berthelsen, Senior Director (Country Manager Denmark)
Antti Muilu, Senior Director (Country Manager Finland)

Alla Niams aktiva fonder har en transaktionskommitté som tar beslut om förvärv och försäljning av fastigheter. Kommittén består av personer med erfarenhet från olika branscher såsom fastigheter, utveckling, finans och kapitalmarknad. Bland medlemmarna finns Urban Edenström (styrelsemedlem), Johan Bergman (styrelseordförande), Fredrik Jonsson (VD), Rikard Henriksson (Head of Asset Management) och respektive fondchef.