Niam Niam

Core-Plus Strategi

Fonder inom Niams core-plus strategi investerar i kontor, detaljhandel och bostadsfastigheter i Norden med fokus på en stabil inkomstutveckling. 

Exempel på fastigheter inom vår Core-Plus Strategi:

Niam Nordic Core-Plus III

Fondresning pågår, för mer information vänligen kontakta: Jennifer Andersson eller Christian Stenberg.

Geografisk distribution

Niam Nordic Core-Plus III geografisk utbredning

Fastighetstyper

Niam Nordic Core-Plus III fastighetstyper

Niam Nordic Core-Plus II (2016)

Geografisk distribution

Niam Nordic Core-Plus II Geografisk utbredning

Fastighetstyper

Niam Nordic Core-Plus II Fastighetstyper

Stängda fonder

Niam Nordic Core-Plus (2012)

Geografisk distribution

Niam Nordic Core-Plus Geografisk utbredning

Fastighetstyper

Niam Nordic Core-Plus Fastighetstyper